Категория: Списание

Откриването на древен текст разкрива най-ранното известно споменаване на Аврора

Най-ранният записан запис на полярно сияние може да е открит от изследователи. Древните бамбукови анали, хроника на китайската история, написана през